natuurpuntgent

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Zeg JA voor het RUP Groen: 373 hectare bijkomend groen in Gent

rijvissche benny cottele smal

Op dit moment loopt het openbaar onderzoek voor het Groen RUP Groen van de stad Gent. Dankzij dat plan wordt liefst 373 hectare groen en natuur - zo'n 560 voetbalvelden - extra beschermd of gecreëerd. Natuurpunt Gent vraagt iedereen om het plan te steunen door een steunschrift in te dienen. Het Groen RUP is namelijk van cruciaal belang voor de leefbaarheid van de stad Gent. We zetten hier de belangrijkste elementen van het plan op een rijtje. Onderaan vind je ook een voorbeeld van steunschrift dat je kunt indienen.

Tekst: Bart Vangansbeke, beleidsverantwoordelijke

20% meer bestemd groen 

Het Groen RUP voorziet een herbestemming naar natuur-, bos- en parkgebied voor een groot aantal aparte deelgebiedjes. Het RUP heeft dan ook geen aaneengesloten plangebied. In totaal gaat het om 102 deelgebieden, verspreid over het hele Gentse grondgebied.

Dankzij het Groen RUP neemt de totale oppervlakte die in Gent bestemd is als groengebied (natuurgebied, bossen en parken) met ongeveer een vijfde toe. 373 hectare – zo’n 560 voetbalvelden – krijgen in één klap een groene bestemming! Natuurpunt staat dan ook ten volle achter dit ambitieuze plan. 

Enerzijds krijgt ongeveer 257 hectare bestaand groen nu ook de juiste planologische bescherming: 109 hectare bestaand publiek toegankelijk groen en 148 hectare waardevolle natuur en bos worden op die manier beter beschermd. Anderzijds heeft het RUP Groen ook de doelstelling om bijna 116 hectare bijkomend groengebied, waaronder nieuwe parken, bossen en natuurgebied, planologisch mogelijk te maken en zoveel mogelijk open te stellen voor het publiek. Op die manier draagt het Groen RUP bij aan de gewenste natuurstructuur, zoals voorzien in het Groenstructuurplan van de stad Gent.

Natuurpunt aan zet

Voor het verwezenlijken van de nieuwe natuurgebieden speelt ook Natuurpunt een cruciale rol, want onze vereniging heeft al veel percelen in eigendom in de onmiddellijke omgeving. Daarom hebben we met de stad afgesproken dat Natuurpunt een aantal gebieden zal verwerven. Het gaat om deelgebieden in de Leievallei (noordelijke Keuzemeersen, Assels en Drie Leien), de Rosdambeekvallei (noordelijk deel) en het Parkbos (deelgebied Rijvissche). Voor de aankoop van die nieuwe percelen kunnen we rekenen op stedelijke aankoopsubsidies. De realisatie van dit deel van het Groen RUP is voor Natuurpunt van het grootste belang.

Daarnaast zal de stad ook zelf nog voor bijkomende toegankelijke bos- en natuurgebieden zorgen. Zo wil het stadsbestuur in Slotendries in Oostakker, in de Oude Bareel in Sint-Amandsberg en in de Rosdambeekvallei in Sint-Denijs-Westrem instaan voor de aanleg van bos, het herstel van de beekvallei en de inrichting van nieuwe wandelpaden. De stad heeft daarvoor drie ontwerpen van onteigeningsplannen opgemaakt, die gekoppeld zijn aan het Groen RUP. Natuurpunt steunt ook ten volle die plannen.

Stevige flankerende maatregelen voor de landbouw

De uitvoering van het groen RUP heeft uiteraard ook gevolgen voor een aantal landbouwers die nu in sommige van de gebieden actief zijn. De stad en Natuurpunt Gent zijn zich hiervan bewust. Daarom is in overleg met de landbouworganisaties een pakket flankerende maatregelen uitgewerkt om de impact van het RUP zoveel mogelijk te beperken. Het is de eerste keer dat de stad zo’n uitgebreide maatregelen voor de landbouwsector koppelt aan een RUP.

De pachtvrije landbouwgronden van het OCMW zullen worden ingezet om de landbouwers in hoofdberoep vervanggronden aan te bieden. Ook Natuurpunt heeft zich ertoe verbonden aan een aantal vereisten te voldoen. Wanneer wij het natuurbeheer laten uitvoeren door een landbouwer, zullen wij bijvoorbeeld na aankoop voorrang geven aan de landbouwer die nu al het perceel bewerkt. Indien de ‘zittende’ landbouwer niet geïnteresseerd is, kijken we eerst naar een andere landbouwer die ook getroffen is door het Groen RUP. 

Steun Natuur(punt)

Tussen 14 december 2020 en 11 februari 2021 loopt het openbaar onderzoek in het kader van het Groen RUP. Natuurpunt Gent roept al zijn leden en sympathisanten op om in die periode hun steun voor dit plan te betuigen. Dat kan door ons voorbeeld van steunschrift te ondertekenen en te mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  of via de post te versturen aan het volgende adres: Stad Gent, t.a.v. College van Burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Je kunt ons voorbeeld-steunschrift uiteraard ook uitbreiden met enkele constructieve plaatselijke accenten, of er zelf een opmaken.

Dieper duiken in de plannen? 

Alle info over het Groen RUP is te vinden op de website van de stad Gent. Je krijgt er onder meer (uitgebreide) informatie over de doelstellingen van het RUP, de situering van de deelgebieden, de uitvoering, de impact op de landbouw en de maatregelen om die te verzachten, de verschillende stappen in de RUP-procedure, het (door de gemeenteraad van september 2020 goedgekeurd) ontwerp-RUP, het openbaar onderzoek en de verdere stappen en de timing van het Groen RUP.

Vooral het deel over het ontwerp-RUP is belangrijk. Daarin vind je een algemene toelichtingsnota en de nota's met de grafische plannen en stedenbouwkundige voorschriften voor de verschillende deelgebieden. 

Alvast bedankt voor jouw steun!

>> Download hier een voorbeeld van steunschrift dat je kan indienen