natuurpuntgent

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Activiteiten

zaterdag 27 oktober 2018
Familieweekend in de Assels
zondag 28 oktober 2018
Maandwandeling in de Gentbrugse Meersen
zondag 28 oktober 2018
Familieweekend in de Assels
zaterdag 03 november 2018
Maandwandeling in de Bourgoyen-Ossemeersen

Blikvanger

 

800px-Blauwzwarte houtbij 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Beheer

 keuzemeersen01Sinds 1993 heeft Natuurpunt twee van de centrale, natste, percelen van de Keuzemeersen in eigendom. Het centrale deel van deze meersen, 22 ha groot, zal in 2007 nog ingericht worden als onderdeel van het Natuurinrichtingsproject (NIP) Latemse Meersen. Dit gebeurt in opdracht van het Agentschap Natuur & Bos (ANB) door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Door natuurinrichting en een ecologisch aangepast beheer moeten de meersen terug een hogere natuurwaarde krijgen. Doelsoorten en doelhabitats zijn hier hooilanden en moerassige ruigten waarin allerlei weide- en moerasvogels tot broeden kunnen komen. Hierdoor zouden er weer grutto's kunnen broeden die tot nu toe slechts tweemaal tot broeden kwamen. In de natte ruigtes langs de geruimde middensloot vinden rietgors, waterral, blauwborst en misschien zelfs zomertaling weer een geschikt broedgebied.

Eind juni 2006 waren er voor het eerst in jaren nog geen landbouwactiviteiten gebeurd in deze blok. De rietgorzen waren van 1 naar 3 paar gestegen, sprinkhaanzanger en bosrietzangers ontdekten het gebied. Top of the bill was een zingende kwartelkoning in het sinds jaren ruigste perceel met veel veldzuring en andere forse planten. Een degelijke wandelinfrastructuur die een mooie wandeling door de Keuzemeersen mogelijk maakt zonder dat je de vogels verstoort, behoort ook tot een van de maatregelen van het NIP. Omdat onze twee percelen daar middenin liggen, wordt Natuurpunt Gent na de inrichting beheerder van dit volledige gebied.