natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Latemse meersen
Situering en landschap

latemse meersen01De Latemse Meersen zijn gelegen in het noorden van de gemeente Sint-Martens-Latem langs de rechteroever van de Leie. De totale oppervlakte bedraagt circa 130 hectare. Het gebied wordt grotendeels gekenmerkt door bloemrijke natte hooi- en weilanden. Zeer uitgesproken voor de Latemse Meersen is het reliëf als gevolg van de intense rivierwerking. De vochtige komgronden worden er begrensd door landduinen ten zuiden en oeverwallen langs de Leie. In het noordwesten vind je een donk, dat is een afgespoelde duin, met uitlopers van fossiele oeverwallen.

Lees meer...
 
Toegankelijkheid en geleide wandelingen

latemse meersen05Het gebied is toegankelijk op wandelpaden met een totale afstand van ruim acht kilometer, opgedeeld in drie lussen. Op termijn zullen we nog enkele verbeteringen aanbrengen aan de padenstructuur, zodat de wandelaar nog beter kan genieten van dit prachtige stukje natuur. Zowel de gemeente, het Vlaams Gewest als de vereniging hebben hiervoor al bijdragen geleverd. Recentelijk is in het kader van natuurinrichting een deel knuppelpad aangelegd tussen het gemeentehuis en de Kwakstraat.

 
Fauna en Flora

De rietgors

De rietgors is een jaarlijkse broedvogel in de Latemse Meersen. Vroeger broedde hij in de ruigere percelen verspreid in het reservaat, maar de laatste jaren is het aantal broedende rietgorzen beperkt tot één of twee koppeltjes in het rietveld in de Baarle Frankrijkstlatemse meersen06raat. In het voorjaar kun je ze daar dan ook horen zingen en zijn de mannetjes in hun prachtige broedkleed vrij gemakkelijk te zien.

Spectaculair is de winterslaapplaats in het rietveld in de Baarle Frankrijkstraat. Van oktober tot april komen daar tientallen, soms wel meer dan 150 rietgorzen bijeen om te slapen. Wil je dit natuurfenomeen zien, kom dan 's avonds drie kwartier voor zonsondergang naar het rietveld. Een hoge fluittoon kondigt hun komst aan. De vogels landen dan in een steile duikvlucht en duiken op het laatste moment met een scherpe hoek het riet binnen. 's Ochtends verspreiden ze zich in de Leievallei op zoek naar onkruidzaden in ruigere hoekjes en op akkers die een tijdje onbewerkt bleven. Eigen ringonderzoek toont aan dat de vogels niet noodzakelijk elke nacht op dezelfde slaapplaats terechtkomen. De meeste vogels broeden trouwens noordelijker. In het Latemse rietveld hebben we al vogels waargenomen die afkomstig waren uit Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen.

Lees meer...
 
Het aankoopproject

latemse meersen04Het aankopen van terreinen werd gestart in 1985 op initiatief van het toenmalige gemeentebestuur. In die periode werden nog plannen gesmeed om het gebied recreatief aantrekkelijker te maken door het graven van visvijvers in de 'waardeloze gronden'. Gelukkig verdwenen die plannen in het archief en werd in 1992 het beheer overgedragen aan de vroegere vzw Natuurreservaten (nu Natuurpunt). Sindsdien koopt die natuurvereniging terreinen aan met de steun van de Vlaamse en gemeentelijke overheid. Natuurpunt kern Latem heeft momenteel 40 hectare in beheer waarvan al 19 hectare zijn erkend als natuurreservaat. Jaarlijks worden er inspanningen gedaan om het reservaat uit te breiden.

Je kunt het aankoopproject steunen door storting op het rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 (BIC: GEBABEBB) met vermelding van het PROJECTNUMMER 6629. Vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.