natuurpuntgent

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Activiteiten

zondag 24 september 2017
Fietstocht in de Gentbrugse Meersen
zondag 01 oktober 2017
Vogelwerkgroep: Oostkusttocht
zondag 01 oktober 2017
Graslandbeheer met de Gooiboeren
zaterdag 07 oktober 2017
Maandwandeling in de Bourgoyen-Ossemeersen

Blikvanger

 

herfstimages

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Natuurpunt koopt 18 ha natuurgebied van OCMW Gent
feestelijke happening ocmw-aankopen-klein
Op 20 januari kocht Natuurpunt 18 ha natuurgebied van OCMW Gent. Met deze aankoop bouwen we verder aan het project ‘Levende Leie’. Deze aankoop kadert in het ambitieuze natuurproject met de naam 'Levende Leie'. 
“Iedereen heeft belang bij een Leievallei waar de natuur goed beschermd en beheerd wordt: de bewoners, de recreanten uit Gent, de toeristen van verder weg, de horeca-uitbaters, de landbouwers en de cultuursector. 
© Marino Ravier

OCMW Gent levert nu een belangrijke bijdrage aan het project van de Levende Leie, door ruim 18 ha natuurgebied in de Gentse Leievallei te verkopen aan Natuurpunt. Met de aankoop van de OCMW-gronden wordt de kaap van de 100 ha overschreden”, aldus Bart Vangansbeke van Natuurpunt.

Belangrijke delen van de Gentse Leievallei, zoals de Beelaertmeersen en de Assels, zijn nu grotendeels in het bezit van Natuurpunt. Die schaalvergroting verhoogt de 

effectiviteit van de natuurbescherming. Het beheer van grote aaneengesloten gebieden is ook veel kostenefficiënter voor Natuurpunt.
Op woensdag 11 februari rondden we deze verkoop feestelijk af op een happening met alle betrokkenen. Liliane De Cock (OCMW), Ruddy Coddens (OCMW) en Tom Balthazar (Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen) overhandigen symbolisch een graszode uit de Leievallei aan Hugo Abts en Bart Vangansbeke (van Natuurpunt)

Het volledige persbericht vind je hier