natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Actueel begin april: bijzonder gewoon; de driehoornmestkever

Hol driehoornmestkever

Dit bijzonder beestje was me nog niet bekend, de driehoornmestkever. We ontdekten hem op de schapenweide aan het museum Gevaert Minne. Nu blijkt deze kever in Vlaanderen vrij algemeen voor te komen op droge zandgronden nabij naaldbossen. Dit biotoop is nu net voorhanden op onze herdwickweide aan het museum. Op de website waarnemingen.be zie je de soort dan ook opduiken op de zandrug Brugge-Stekene en in de Kempen (http://waarnemingen.be/soort/maps/1663?from=2009-04-09&to=2010-04-09 ).

In het Gentse werd de kever blijkbaar alleen in Sint-Martens-Latem gevonden. Aangezien ze nachtactief zijn is de kans ook groot dat er wordt over gekeken hoewel de nestholen wel opvallen. De kevers graven een wel anderhalve meter diep gangenstelsel waarbij schapen- of konijnenmest als voedsel voor de imago’s in voorraadruimtes wordt opgeslagen. Wie de herdwicks bezoekt en langs de draad de bodem afspeurt zal al snel zo’n nestgang vinden want de kevers zijn hier dus bijzonder gewoon. Maar ons schapenproject brengt blijkbaar nog meer natuur voort. Want wil nu net dat deze driehoornmestkevers bijzonder gesmaakt worden door laatvliegers, één van onze grotere vleermuissoorten. Deze week zagen we bij duister alvast één van deze dieren jagen boven de schapenweide. Naast een bezoek aan onze lammeren valt er nog meer te beleven aan Gevaert Minne. Een koppel sperwers en een koppel buizerden is er al de hele week aan het baltsen en dat levert bijzonder mooie natuurbeelden op. Spits je de oren dan hoor je grote bonte specht roffelen maar ook het gezang van de zwarte mees, fitis en goudhaan om maar enkele leuke soorten op te noemen.

Ook op de Westerplas zijn de broedvogels aangekomen hoewel het nog wat wachten is op nesten. Omdat een vos vorig jaar het broedseizoen wat om zeep heeft geholpen hebben we dit jaar enkele eilandjes aangelegd. Op die manier hopen we de grondbroeders een betere kans te geven om hun jongen groot te brengen. De kippenhouders van Hooglatem weten immers dat er opnieuw vossen heel actief zijn in dit gebied en wij kunnen alvast iedereen vossenveilige kippenrennen aanbevelen zie: http://www.vogelbescherming.be/site/index.php?option=com_content&view=article&id=252:pluimveeschade-voorkomen&catid=65:vossen-en-pluimvee&Itemid=163 .

Wilgenhout

Ook in de Latemse meersen is het broedseizoen van start gegaan. Om weidevogels extra kansen te bieden hebben we houtopslag van onze terreinen verwijderd. Weidevogels als grutto en kievit prefereren immers een open landschap. Helaas worden diverse particuliere gronden momenteel slecht beheerd. We hopen dus dat ons reservaat snel kan uitbreiden zodat we opnieuw tal van weidevogels in de Latemse meersen kunnen begroeten. De terreinploeg van Natuurpunt heeft ook nog een afsluiting hersteld. Op die manier kan een waardevolle dotterbloemweide na de maaibeurt in de zomer nabegraasd worden dankzij de samenwerking met landbouwers. Ideaal om een optimale plantenrijkdom in het gebied te behouden.