natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Half oktober: Over promiscue vrouwen en de Westerplas

Afsluiting vrijknippenHet was opnieuw een productieve werkdag in Latem. Start in de Latemse meersen. In de voormiddag werd de Japanse duizendknoop nog eens aangepakt en de grasstroken langs het wandelpad gemaaid. Na de middag trokken we naar de Westerplas. De wilgen in de randzone werden weggemaaid zodat de plas een mooi open karakter behoudt, een vereiste voor de vele watervogels.

Nu er terug water in de Westerplas staat kunnen we opnieuw boeiende vogelwaarnemingen verwachten. De eerste bergeenden zijn terug en de deelnemers werden vergast op een mooie waarneming van een jonge lepelaar. Deze prachtige vogel vindt in de lage landen zijn noordelijkste broedgebieden. Eind oktober vertrekken de laatste vogels richting zuiden. Eind februari komen de eerste vogels terug.

Kleine Mantelmeeuw

Een andere bijzondere waarneming dateert van dertig juni. Een kleine mantelmeeuw (foto hierboven) droeg een kleurring met een code die we met de telescoop konden aflezen. Hierdoor kwamen te weten dat de meeuw op 26 juni 2007 als kuiken werd geringd op het Deense eiland Sprogo. Wie met de auto naar Kopenhagen reed heeft dit eilandje misschien al bezocht. Dit mini-eiland doet dienst als verbinding tussen het Deense Zeeland en Funen. Bij de constructie van het gigantische bruggen- en tunnelcomplex werd het eiland vergroot van 38 tot 154 hectare en werd er een natuurgebied aangelegd. Het eiland heeft ook een bijzondere geschiedenis. Tot 1953 was het een gevangenis voor vrouwen waarbij patholgische promiscuïteit werd vastgesteld…

Tijdens de werkdag haalden we ongeveer twee ton plantenmateriaal uit onze natuurgebieden. Dit zal gecomposteerd worden. Het hooi dat in de zomer wordt geoogst wordt gebruikt door een melkveehouder als strooisel in de koeienstal. We brachten een bezoekje aan de boerderij van een landbouwer die ongeveer de helft van ons natuurgebied beheert. Eén van de koeien die de zomer in de Latemse meersen doorbracht had net gekalfd. Een mooi voorbeeld dat toont dat landbouw en natuurbehoud wel degelijk complementair kunnen zijn.

Vistrap

Wie zich afvraagt wat de nieuwe houten constructie is in de beek ter hoogte van de afsluitconstructie van de Westerplas kan hier wat meer info vinden. Het is een vistrap die ook het waterpeil in de Westerplas op een voldoende hoog niveau moet houden terwijl vissen toch vrij kunnen migreren tussen de beek, de Leie en het bufferbekken. Of dit ook echt lukt zal de toekomst uitwijzen.