natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Actueel begin september 2009: Westerplasdieptepunt

AlgenbloeiNu de regen in het land is staan we even stil bij wat een bijzonder mooie maar droge zomer was. Dit leverde wel wat uitzonderlijke beelden op. De Westerplas droogde zo goed als volledig uit op enkele diepere poelen na. De Nazarethbeek en de Hooglatembeek stonden volledig droog en ook de Meersbeek in ons natuurreservaat was zo goed als uitgedroogd.

 

De karpers in de beek hadden het dan ook bijzonder moeilijk. Verschillende exemplaren sneuvelden onder de toegesnelde reigers en de grotere vissen trachten nog een zwembaar plekje te vinden in de uitdrogende beek. We hebben een filmpje gemaakt van wat wel leek als longvissen in de Afrikaanse savanne (http://www.youtube.com/watch?v=6ln2EUTcRww).

Ook in de Westerplas leek het soms op een uitdrogend Afrikaans landschap. Zoals in een vorig actueeltje beschreven, profiteren vooral de wilgen ervan. Een probleem waar onze herdwickschapen hopelijk komaf mee maken. De waterstanden in de Westerplas worden automatisch gemonitord. Via kleine sensoren die geplaatst zijn aan de afsluitconstructie en die we kunnen aansluiten op een laptop weten we perfect hoe het gesteld is met de waterstand.

Westerplaswilgengrazers

De rode horizontale lijn op de onderstaande grafiek (klik op de grafiek voor een groter beeld) toont de gewenste waterstand aan. Op 6m40 staat de Westerplas plasdras. En dat vinden de talloze steltlopers fantastisch. Op de grafiek kan je zien dat deze ideale situatie gedurende bijna het volledige jaar 2008 werd bereikt. Het was dan ook constant een vogelfestival in de Westerplas.

Mestinjectie vergiftigt Westerplaswater

In 2009 was het begin augustus nog wel leuk met kleine plevieren, witgatjes, bosruiters, oeverlopers enz. Tegen eind augustus was het met een waterstand van meer dan 40 cm onder het maaiveld eerder vogelarm, een eenzaam witgatje of ijsvogel niet te na gesproken. Dit stelde ook enorme problemen voor de waterkwaliteit. Een analyse toonde aan dat de waterkwaliteit in de Westerplas ronduit slecht is. Oorzaak: zware bemesting uit de omliggende landbouwgronden. Het stagnerende water, de overbemesting en de hoge temperaturen zorgden dan ook voor heel wat algenbloei in de uitdrogende plassen. Een beetje regen is dan ook meer dan welgekomen om de najaarstrekvogels een warm welkom te heten in dit prachtig natuurgebied. Geniet ervan.