natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Actueel begin april: de liefde is in het land

Aanplanten houtkantMinder machinaal maar met even veel plezier heeft de Latemse Natuurpuntkern vier houtkanten aangelegd in de Latemse meersen. Een 500-tal bomen en struiken werden strategisch aangeplant om enerzijds een fraaier landschap te creëren en om anderzijds de kunstmatige bospercelen in de Latemse meersen af te zomen met een mooiere bosrand. Omdat we werkten met inheemse soorten waaronder lijsterbes, meidoorn, hazelaar, Europese vogelkers en Gelderse roos, zal ook de natuur dik profiteren van ons plantwerk. Omdat de meeste van deze soorten ook een prachtige bloesem hebben wordt het nog een lust voor het oog ook. Waar beschikbaar werkten we zelfs met autochtoon plantmateriaal.

Dit zijn plantjes waarvan het wetenschappelijk vrij zeker is dat de moederboom genetisch gezien uit onze regio afkomstig is. Er worden nogal wat zaden verhandeld doorheen gans Europa maar autochtone struiken zouden beter aangepast zijn aan ons ecosysteem.

We hebben de boompjes geregistreerd op de website http://www.1miljoenbomen.be/ . De verenigde naties willen niet minder dan zeven miljard bomen aanplanten in de wereld. Vlaanderen wil hiervoor één miljoen bomen voor haar rekening nemen. Het is een actie van het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen. Natuurpunt is partner en dat is hard nodig want momenteel werd nog maar een kwart van de doelstelling gehaald. Als je zelf bomen aanplant kan je dit project ondersteunen. Surf dus zeker eens naar het promofilmpje (http://www.youtube.com/watch?v=SfEmJMO2wp4) Nu de zomer eraan komt wensen wij alle actueellezeressen ook zo’n boom van een vent toe.

Rust tijdens broedseizoen

Ondertussen heeft onze kluut in de Westerplas een lief gevonden. Eind maart vervoegde een vrouwelijke vogel ons mannetje dat hier al een drietal weken vroeger was toegekomen. Met rondedansjes was het verleidingsspel snel bezegeld en zaterdag werden de eerste paringen vastgesteld. Het vrouwtje is intussen aan de nestbouw begonnen. Helaas koos ze een ongelukkige plek uit die bij zware regenval onder water loopt. We hopen dat ze toch nog een betere plek uitkiest zodat we binnen een maand opnieuw jonge kluten kunnen verwelkomen. Om absolute rust te garanderen voor onze broedvogels vragen we nu nog meer dan anders om enkel de paden te bewandelen en de weilanden onder geen beding te betreden.