natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Actueel eind december: vervolg op het artikel uit Snep Jg7 nr.4 blz. 46-50 'De Westerplas: jaaroverzicht 2008'.

Grauwe gansDit actueeltje sluit net als vorig jaar aan bij het jaaroverzicht van de vogels in de Westerplas 2008 dat in de laatste Snep! is verschenen. Het artikel eindigde op 30 oktober met het uitwuiven van een late zomertaling. We waren nog ietwat voorbarig want deze zeldzame broedvogel bleef nog heel wat langer hangen. Op 4 november verdween de vogel om op 22 november plots terug op te duiken. Nadien vertrok de zomertaling definitief richting Afrika.

Ondertussen waren de wintertalingen reeds een hele tijd in de Westerplas toegekomen en de aantallen liepen op 22 november op tot maar liefst 62 exemplaren. Ook in december bleven ze talrijk met 52 exemplaren na de eerste felle vorstnacht op 27 november. Nadien vroor de Westerplas langzaam dicht en verhuisden de wintertalingen naar de Leie en de Schelde.

KnobbelzwaanWat de andere eenden betreft is het eerder een rustig najaar geworden zowel in de Westerplas als in de rest van het Gentse en Vlaanderen. Begin november was de Westerplas goed gevuld met water wat wel wat eenden aantrok. Nadien werd het droog, waren de waterstanden heel laag en kozen de meeste eenden andere locaties zoals het Leeuwenhof. De slobeend bereikte maximaal zes exemplaren op 16 november maar dat was het dan voor 2008. Tafeleenden zullen nooit talrijk zijn in de Westerplas. Bij hoge waterstanden duiken ze hier wel eens op met maximaal 4 exemplaren op 16 december. Op diezelfde dag bereikte ook de krakeend haar maximum met 30 exemplaren (vorig jaar waren dat 56 ex op 19/11). Maar ook bij deze soort daalden de aantallen nadien snel tot slechts 2 en uiteindelijk 0 exemplaren. Smienten doken in het begin van het seizoen wel op (6 ex. op 26/10) maar bleven bizar genoeg in november – december afwezig m.u.v. 2 exemplaren op 10 november. Voor de kuifeend moesten we het stellen met één mannetje op 7 december. Eind november begon het aantal bergeenden toe te nemen en op 30/11 zaten er reeds 13 koppels. In december bleven er meestal een 8-tal koppels aanwezig maar net voor de vorst daalden de aantallen opnieuw. Op het einde van het jaar waren nog twee koppels aanwezig. We hadden ook een nieuwe exoot waargenomen m.n. de roodschoudertaling. De vogel dook eerst op in de bufferstroken in de woonwijk maar op 11 november vonden we de vogel ook even in de Westerplas. Deze soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerka maar blijkt heel populair te zijn bij kwekers van siereendjes. Om jullie eindejaarsdagen wat op te warmen geven we hier een linkje mee van een copulerend koppeltje (http://www.youtube.com/watch?v=3c_AlXonZ5U).

Anders dan vorig jaar troffen we dit najaar slechts een tweetal maal knobbelzwanen aan in de plas. Half november trokken er heel grote groepen grauwe gans over (425 ex).

BokjeOp steltlopervlak viel op dat de watersnippen na de drukke oktobermaand in aantal begonnen af te lopen hoewel we er op 19 november nog 45 samen zagen zitten om nadien een hele tijd terug te vallen tot nul. Eind december doken er opnieuw dagelijks vogels op. En zelfs in de vrieskou zaten er nog een tiental vogels in de Westerplas. We merkten slechts één bokje op in november-december. We noteren opnieuw een overwinterend witgatje (1 maal zelfs twee exemplaren). Regelmatig konden we in de aangrenzende graslanden wulpen waarnemen met maximaal 12 vogels op 21 december. Kieviten volgen zoals gekend de vorstgrens en afhankelijk hiervan werden tussen 0 en een honderdtal vogels geteld. De kemphanen doken door de lage waterstand vrij vroeg op. Toch is het bizar om te zien dat het elk jaar een heel tijdje duurt voor deze vogels Latem opzoeken nadat ze reeds een hele tijd in de Bourgoyen en het Leeuwenhof aanwezig zijn. De eerste drie vogels zagen we op 16/12 met een tot 20 exemplaren oplopend groepje op 24/12 om met de invallende vorst terug te vallen tot 0 vogels.

Op roofvogelvlak waren de buizerds, torenvalk en sperwer zoals steeds dagelijkse gasten. Op 31 oktober trok er een blauwe kiekendief hoog over en op 10 november zagen we op vijf minuten tijd twee slechtvalken.

BarmsijsOp zangvogelvlak sprongen opnieuw de boomleeuweriken in het oog. Hooglatem is om één of andere reden altijd een goede plek geweest voor deze soort en ook nu landen groepjes op de akkers aansluitend op de Westerplas. Zowel in november als december wordt regelmatig een grote gele kwikstaart gezien. Wellicht een exemplaar dat overwinterde in Hooglatem. In de ruigere plekjes zitten steeds rietgorzen en zitten er ook kleine aantallen waterpieper. Van de barmsijsenaanwezigheid in Vlaanderen hebben we op 23 december slechts twee vogels opgemerkt in de zwarte elzen op de eilandjes in het midden van de plas. Eind december stellen we ook een groepje van twee en eentje van vier overvliegende kruisbekken vast.

Hiermee hebben we zeker niet alle soorten vermeld. Dagelijkse gasten als de ijsvogel, aalscholver, kok- en stormmeeuw, waterhoen,… hebben we niet besproken. We hopen in elk geval dat je in dit artikeltje kan vaststellen dat er elke dag wel iets nieuws te beleven valt in de prachtige Westerplas.