natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Porselein, zilver en goud in september 2008

PorseleinhoenWie de waarnemingenpagina’s van deze website volgt weet dat er sinds enige tijd een porseleinhoen pleistert in de Latemse Westerplas. Het porseleinhoen is een heel zeldzame broedvogel in Vlaanderen en het is uitzonderlijk dat een vogel zich zo makkelijk laat bekijken. Meestal leven porseleinhoentjes verborgen in moerasvegetaties om enkel in de schemering hun schuilplaats te verlaten.

Niet dus dit exemplaar in de Westerplas. Iedere fotograaf die zin had om dit mooie dier te fotograferen kreeg daartoe uitgebreid de kans. Sommige porseleinhoentjes blijven tot de maand november in ons land maar aangezien deze vogeltjes overwinteren in Oost-Afrika, helemaal voorbij de Sahara zou ik voorstellen om snel te gaan kijken voor dit eerstejaars vogeltje verdwenen is. Ga naar de achterste poort aan de Molenhoekstraat en met een beetje geduld zie je deze natuurparel uit de lisdoddevegetatie kruipen.

Visarend in de Westerplas

Ook andere zeldzaamheden werden regelmatig gespot in de Westerplas. Terwijl vorig jaar enkel schuwe zilverreigers de plas bezochten zat er dit jaar een heel tamme kleine zilverreiger die elke regelmatige wandelaar uitgebreid kon bewonderen (en vice verca). Vorig jaar zagen we één visarend kortstondig boven de Westerplas. Dit jaar werden niet minder dan vijf exemplaren waargenomen waarvan de vogel op de foto van Mark Ranschaert in de Westerplas landde om er een uitgebreid bad te nemen, helemaal klaar voor de trektocht naar de Oostafrikaanse kusten. Ooievaars, zomertalingen, krombekstrandlopers enz. Elke dag ontdek je de meest wondere vogels in de Westerplas.

Deze zomer investeerden we wat tijd om de Westerplas wilgenvrij te houden. In 2007 konden we het waterpeil nog onvoldoende hoog houden waardoor heel wat wilgen en in mindere mate zwarte elzen, twee boomsoorten die houden van moerassige gronden, de kans kregen om te kiemen. In de meeste zones hebben we de wilgen verwijderd door de kiemplanten gewoon uit te trekken (zie http://nl.youtube.com/watch?v=ugMncHPexfM ) , op andere plaatsen gaan we ze wegmaaien en hier en daar zullen we ze gewoon laten groeien.

Herdwickram

Doordat we in 2008 via een sluisje het waterpeil voldoende hoog konden houden en de grasmat op de drogere delen al iets meer gesloten was, veronderstellen we dat er dit jaar minder boompjes kiemden waardoor we in 2009 minder tijd zullen moeten investeren in het bomenvrij houden van dit nieuwe natuurgebied. Op de foto kan je duidelijk zien dat op de drogere plekken de vegetatie en dus ook de wilgen kunnen kiemen, terwijl op de nattere modderige plekken nauwelijks wilgen te zien zijn. De Herdwickschapen die we inzetten om de vegetatie kort te houden zullen hopelijk ook een deel van de boomopslag weggrazen. Sinds 20 september telt de kudde zes dieren. Volg op Youtube hoe snel dit zesde dier, dat nog nooit een waterplas had gezien, zijn collega’s opzoekt doorheen het water (zie http://nl.youtube.com/watch?v=a8zfBA55Kgg en http://nl.youtube.com/watch?v=mw8EGk7tcpc ) . Een echt moerasschaap dus! Volgend jaar willen we de kudde nog in aantal verdubbelen. Op die manier hopen we de Westerplas voldoende open te houden zodat de watervogels er een aantrekkelijk habitat blijven vinden. Het schepencollege van Sint-Martens-Latem besliste recent het natuurbeheer van het bufferbekken over te dragen aan de Latemse kern van Natuurpunt Gent. Het bestuur zal wel nog het wandelpad beter inrichten voor de talloze wandelaars en fietsers. Goud dus voor deze beslissing van ons lokaal bestuur en hartverwarmend dat onze vrijwillige inspanningen haar steun kunnen genieten.

Onder natuurgebieden vind je nu ook een Westerplaspagina.

Hooi keren met éénassige trekkerOok in de Latemse meersen zijn de najaarsbeheerswerken in volle gang. De hooilanden in de Kwakstraat zijn reeds voor een tweede maal gehooid. Net als de zomermaaibeurt een maandje vroeger dan normaal. Dit konden we realiseren dankzij de samenwerking tussen de professionele ploeg van Natuurpunt, de vrijwilligers en de beschikbaarheid van degelijk beheermateriaal zoals deze éénassige trekker waarbij het hooi keren op anderhalve hectare nauwelijks 20 minuten in beslag neemt (zie film op http://nl.youtube.com/watch?v=UHZLN3HvPR8 ). Maar geen nood op de werkdag van 18 oktober kunnen we meer dan genoeg volk kunnen gebruiken. Allen daarheen … al was het maar voor de gezellige sfeer bij de spaghetti.