natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Actueel tot begin juni: Over ooievaars en twee nieuwe Latemse broedvogelsoorten

OoievaarDe actueellezers hebben we helaas opnieuw een tijdje op hun honger moeten laten zitten waarvoor onze excuses. Dit wil niet zeggen dat er niet veel te beleven valt in de Latemse natuur. Integendeel, het bleek weer een bijzonder spannend voorjaar te zijn. Momenteel kan je bijvoorbeeld ooievaars bekijken op Vetterskouter in Deurle. Je kan nog één vogel vinden ter hoogte van de hooilanden aan de Vierschaar als je van de N43 richting Deurle dorp rijdt aan de linkerkant. De vogel is geringd en daardoor weten we dat het een jong van vorig jaar is van het koppel ooievaars dat reeds enkele jaren in de Scheldemeersen te Lokeren broedt.

Deze vogel maakte deel uit van een groepje van zes vogels die op zondag 25 mei in Deurle neerstreken. Twee hiervan waren jongen uit het kweekproject van Planckendael. De volgende dag werden ze jammer genoeg verstoord door iemand die overijverig foto’s wou trekken en onvoldoende afstand bewaarde!!! Jammer want de vogels waren voldoende tam zodat zelfs met een klein digitaal toestel foto’s konden gemaakt worden zonder de dieren te storen.

Maar het strafste Latemse vogelnieuws werd genoteerd in de Latemse Westerplas. Het hele voorjaar werden dag op dag zeldzame waarnemingen genoteerd. Momenteel zit er bijvoorbeeld nog een kleine zilverreiger. Groot was onze vreugde toen een koppel kluten dit nieuwe vogelparadijs uitkoos om een nest te bouwen. Kluten komen vooral voor in de havengebieden en kustpolders maar een broedkoppel in het binnenland is meer dan uitzonderlijk. Doordat honden niet meer zoals vorig jaar door het bekken kunnen lopen vonden ze hier voldoende rust. Op zaterdag 10 mei werden vier jongen geboren die geringd werden door Latemse medewerkers van Natuurpunt Gent. Op die manier dragen de vogels hun paspoort mee en kunnen we misschien hun levensloop volgen zoals bij de hierboven beschreven ooievaars.

Kluten ringen

Dankzij het goede weer en de bijzonder agressieve ouders die elke mogelijke predator zoals kraaien en roofvogels uit het gebied verjaagden zijn alle jongen in leven gebleven en we verwachten dat ze volgende week vliegvlug zullen zijn. Dat de klutenouders bijzonder zorgzaam zijn konden we ook vaststellen tijdens het ringen. Ze schrokken er niet voor terug om ons tot op enkele meters te benaderen en vertoonden hierbij een afleidingsgedrag dat kenmerkend is voor veel eenden en steltlopers. Eén van de ouders tracht een belager weg te lokken van nest of jongen door te doen alsof ze zelf zwaar gewond zijn en dus een gemakkelijke prooi vormen. Ze zorgen hierbij dat ze net voldoende afstand behouden van de agressor. Eens deze voldoende ver van het nest is weggelokt verandert de bedrieglijk zieke oudervogel plots weer in een springlevende kerngezonde vogel die luid alarmerend wegvliegt. De rover blijft met lege handen achter. Dit fenomeen hebben we gefilmd tijdens het ringen van onze kluten en twee korte filmpjes hebben we op Youtube geplaatst. Link: http://nl.youtube.com/watch?v=Wl80FeaewOM en http://nl.youtube.com/watch?v=8lZWWshh414. Ook de bergeend bracht jongen groot in de Westerplas. Meteen de tweede nieuwe broedvogelsoort voor Sint-Martens-Latem in 2008. Hiermee vielen twee jaar op rij twee nieuwe broedvogelsoorten te noteren in ons klein dorp. Hiermee is nogmaals aangetoond dat met wat goede wil en doorzettingsvermogen natuurherstelprojecten snel tot resultaat kunnen leiden.

Wilgen jonger dan 60 jaar!

In de Latemse meersen hebben de grutto’s helaas dit jaar geen nieuwe broedpoging ondernomen. De dodaars was wel opnieuw te horen in de Kwakstraat en dat wordt dus wellicht een blijver. In de Kwakstraat hebben de professionele arbeiders van Natuurpunt stevig doorgewerkt om het begrazingsraster te plaatsen op het nieuw ingerichte perceel waarover we de laatste malen vaak berichtten. Binnenkort zal de landbouwer waar Natuurpunt mee samenwerkt hier zijn koeien plaatsen en is het natuurbeheer na veel zweten en zwoegen definitief in gang geschoten. Vorige week zijn overigens ook de Galloways uit de reservaatsboerderij in Mechelen naar Latem teruggekeerd. Zoals bekend begrazen ze percelen op het einde van de Baarle Frankrijkstraat. De zwarte elzen die we er in het vroege voorjaar hebben aangeplant blijken goed aan te slaan en binnen een aantal jaar hebben we er een prachtige houtkant bij. Dat dit heel snel kan gaan bewijzen de knotwilgen op het perceeltje dat we inrichten in de Kwakstraat. Zoals in het archief gemeld waaiden een aantal bomen om omdat ze niet tijdig werden geknot door de vorige eigenaar.

Twee van die omgewaaide bomen werden verzaagd om de afsluiting te plaatsen en hierdoor konden we de jaarringen tellen en de leeftijd van de bomen achterhalen. We dachten dat deze joekels gemakkelijk 100 jaar waren maar niets blijkt minder waar. De bomen zijn jonger dan 60 jaar. De jaarringen zijn dan ook makkelijk meer dan 2 cm breed en zo zie je maar dat een beheerder heel snel een impact kan hebben op het landschap.