natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Latems Actueel begin maart: Wreed gezweet.

Ijzeren paard in actieWe hebben zo hard gewerkt in de Latemse meersen dat we de actueellezers even in de “kou” lieten staan. Nu ja, tijdens de werkdagen in het reservaat was het traditiegetrouw opnieuw t-shirtweer. Dit kon je al zien in het fotoverslag. Meer dan 25 deelnemers hebben een dag keihard gewerkt om dit nieuwe perceeltje in de Latemse meersen opnieuw om te vormen tot een natuurpareltje. Er was zoveel werk aan dat de professionele Natuurpuntploeg nog een halve dag extra is ingeschakeld en ook de vrijwilligers van Natuurpunt hebben een extra werkdag georganiseerd, hierbij fantastisch bijgestaan door het IJzeren paard dat het natuurbeheerwerk zoveel haalbaarder maakt.

 

Het is een krachtig machientje op rupsbanden waarbij je op deze moerassige terreinen toch vrij grote gewichten kan transporteren (bijv. 1 kubieke meter nat wilgenhout) zonder schade aan de bodem aan te brengen. Doordat er twee lieren, dat is een katrol met een kabel, zijn gemonteerd (een handmatige en één aangedreven) op deze krachtige hengst (of was het een merrie) heeft het ons ook schitterend geholpen om de wilgentakken uit de Meersbeek te takelen. Het snoeihout moet nu nog gehakseld worden, enkele stammen moeten nog uit het gebied worden gehaald en er moet nog een nieuwe afsluiting worden geplaatst in functie van het begrazingsbeheer. En dan is het gewoon wachten op de terugkerende natuurwaarden. De aandachtige wandelaar zal merken dat we op het terrein nog twee takkenhopen en enkele volumes aan dik hout hebben achtergelaten. Dood hout is heel belangrijk voor heel wat natuurwaarden en in ons beheer houden we daar bewust rekening mee. De takkenhopen zijn dan op hun beurt een ideale schuilplek voor kleine roofdieren zoals wezel en hermelijn, allerlei vogels en insekten, … Op de extra werkdag konden we meteen zien hoe snel deze plekjes worden gekoloniseerd.

Eerste salamander op padDoor het warme weer waren de eerste alpenwatersalamanders op stap. Eentje vonden we onder een houthoop die de Natuurpuntploeg een dag voordien had opgestapeld. Op heel wat plaatsen in de meersen hebben we al dergelijke minibiotoopjes gecreëerd. We stoppen ze meestal wat weg omdat sommige wandelaars dat slordig vinden en er volgen dan al snel klachten dat we onvoldoende tijd stoppen in het beheer. De lezers van deze actueelpagina’s weten intussen beter en misschien moeten we er binnenkort eens eentje in het zicht van de wandelaars maken met wat sensibiliserende toelichting bij want in feite zou iedere Latemse tuin zo’n rommelig hoekje met dode takken moeten hebben. De natuur in je woonomgeving vaart er in elk geval goed bij.

Westerplas by nightOndertussen is in Hooglatem nu ook de Oosterdijk aangelegd. Als je die nauwelijks kan zien op de foto dan is dit perfect logisch. Het was nooit de bedoeling om een dijk naar Nederlands model te bouwen. Dat is ook niet nodig want de wateroverlast in de woonwijk is vaak een kwestie van centimeters. Met de Oosterdijk hebben we nu ook een (kleine) Oosterplas waar onder meer de witgatjes zich goed thuisvoelen. Deze plek is minder toegankelijk dan de Westerplas waar het al de hele tijd enorm leuk vogels kijken is. Je kan er nu terecht voor bergeenden, krakeenden, wintertaling, pijlstaart, slobeend, kemphaan,…waar we jou bijna dagelijks op de hoogte houden). De voorjaarstrek komt nu volop op gang en de ervaring van vorig jaar leert ons dat je vanaf nu tot diep in juni elke dag iets nieuws kan verwachten zoals de bonte strandloper die op 1 maart tussen de kemphanen vertoefde. Op 20 april organiseert Kern Latem er een ontbijtactiviteit waarbij ervaren vogelkijkers gewapend met telescopen uitleg geven bij de verrassende vogels die je er kan ontdekken. Wil je al sneller eens op pad met zo’n vogelkenner dan verwachten we je volgende week zondag 9 maart om 13u30 met de fiets aan de kerk van Sint-Martens-Latem. Je zal behoorlijk opkijken van alle vogels die je nu in de Leievallei kan vinden.

Na het knotten

De gemeente heeft intussen de wilgen geknot, omgewaaide bomen opgeruimd en een deel van het elzenhakhout afgezet. Die extra openheid in de plas zal de vogels te goede komen. Op de dijk werden een pak nieuwe zwarte elzen aangeplant dus ons dorp is er opnieuw bomenrijker op geworden.

En dat is wel nodig. Naar aanleiding van een toelichting die Tom Embo gaf aan de leden van de gemeenteraad, de milieuraad en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bleek dat er tussen 2000 en 2007 meer dan honderdduizend vierkante meter bos verdween in ons dorp. Dat is meer dan 10% van het overblijvende bosareaal. Pijnlijk om vast te stellen dat in die periode nul vierkante meter bos werd aangelegd. “Dit zijn dramatische cijfers” concludeerde Tom. Het Latemse beleid moet absoluut acties nemen om nieuwe bossen in ons dorp aan te leggen. Dat is reeds afgesproken in het kader van het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP) en ruimtelijk vastgelegd in het gemeentelijk structuurplan. De gemeente zou instaan voor bebossing aan de Lijnstraat, de Kwakstraat en de Vierschaar. Daarnaast is bosuitbreiding mogelijk ten zuiden van de spoorweg én moet het Vlaams gewest natuurlijk het Parkbos realiseren dat vanuit Gent tot de Moeistraat moet reiken. Dit project komt maar heel moeizaam van de grond en hopelijk zal de recent aangeworven projectmanager hier verandering in brengen.

altBossen van Latem onder druk

Gelukkig blijft onze dynamische schepen van leefmilieu Sabine Devos, niet bij de pakken zitten. Vorige week konden 1200 Latemse schoolkinderen helpen bij een klein maar fijn bebossingsproject in de parkbossite. Het is een eerste symbolische actie om de belofte van alle Latemse partijen waar te maken, om na decennia van dramatische ontbossingen in ons dorp de bosoppervlakte opnieuw te laten stijgen. Wat ons betreft proficiat voor deze eerste kleine stap in de goede richting.

Sabine De Vos legt uit