natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Begin februari: De Latemse kern van Natuurpunt herstelt het landschap

Aanplanten van zwarte els in de Baarle FrankrijkstraatTwee weken terug hebben we in Klein Frankrijk, dat is op het einde van de Baarle Frankrijkstraat, een nieuwe houtkant aangelegd. Hiervoor werden jonge zwarte elzen gebruikt uit het gebied zelf. Hiermee verzekeren we ons van lokaal genetisch materiaal.

Het gebruik van autochtone bomen (met het genetisch materiaal uit de regio) wordt meer en meer een aandachtspunt in het natuurbeheer en waar mogelijk wensen wij op deze trend in te spelen.

Het is de eerste houtkant die Natuurpunt aanplant sinds we het natuurbeheer in de Latemse meersen startten (enkele knotbomenrijen in de Kwakstraat niet te na gesproken). Ook deze bomenrij gaan we beheren als hakhout. Om de 15 a 30 jaar gaan we de bomen vellen waarna ze opnieuw spontaan zullen uitlopen. Deze oude beheersvorm vinden we enkel nog terug in één houtkant in de Baarle Frankrijkstraat. Dankzij deze plantactie van Natuurpunt is een oud landschapselement verzekerd van een mooie toekomst. De sijsjes die de elzen in deze zone in de winter massaal bezoeken zullen ons eeuwig dankbaar zijn. Kon je er niet bij zijn op de plantdag? Geen probleem. De conservator geeft op zaterdag 2 december 2024 na de werkdag in deze elzenkant een drink voor zijn 55ste verjaardag. Ben je dan niet vrij? Noteer dan zaterdag 3 december 2044 in je agenda. Wie komt helpen bij de tweede velling van dit elzenhakhout krijgt een glaasje op de 75ste verjaardag van de conservator. Een dag om naar uit te kijken! ’t Zal mooi weer zijn maar een beetje koud dus doe een sjaaltje aan (breng je kleinkinderen gerust mee).

Dat sjaaltje zal niet nodig zijn voor de zonnige werkdag van zaterdag 9 februari. Het in 2006 door Natuurpunt verworven perceel in de Kwakstraat zal voor het eerst in een veertigtal jaar een grondige opknapbeurt krijgen. De vorige weken hebben het Inverde-team en de Natuurpuntarbeidersploeg de wilgen geknot. We hebben ze niet door de vrijwilligers laten knotten omdat zo’n zware takken snoeien te veel veiligheidsrisico’s inhouden. Hierover maakten we een filmpje dat je hier kan bekijken (http://www.inverde.be/kennisdatabank/knotwilgen_knotten_op_een_veilige_manier).

Omgewaaide knotwilgen, handig om te snoeien

Door de beheersachterstand (wilgen knot je best om de 8 a 15 jaar) zijn diverse wilgen reeds bezweken onder het gewicht van hun takken. Zo’n liggende knotwilg is wel handig om te snoeien maar landschappelijk gezien is het maar een rommeltje.

Op de werkdag gaan we het gesnoeide hout afvoeren. Wie komt helpen mag een deel van het brandhout meenemen. Gekliefd wilgenhout is op één jaar droog en je kan er dus volgende winter al van genieten bij de kachel of de haard. Eén kubieke meter wilgenhout spaart al snel 120 liter stookolie uit. Deze werkdag kan je dus zo je wenst als een moderne aflaat beschouwen in de strijd tegen het broeikaseffect. Deze knotdag brengt minstens 30 kubieke meter brandhout op, wat een equivalent van 3600 liter stookolie betekent. Hiermee heb je dNagenieten van de knotdag 2007
e CO2-uitstoot van een goed geïsoleerde woning van één winter mee gecompenseerd.

 

 

 • Je geniet dus van een prachtige knotdag
 • Hierdoor kan je elke dag als je dat wenst genieten van een prachtig hersteld landschap
 • Je compenseert CO2 en draagt een steentje bij aan de strijd tegen het broeikaseffect
 • Je geniet volgende winter van het haardvuur
 • Met de uitgespaarde verwarmingskosten (2412 € mocht je de 30 kub zelf uit de meersen halen) kan je iets leuk doen

Tijdens de werkdag gaan we ook een oude versleten afsluiting afbreken. Later zal de professionele ploeg van Natuurpunt een nieuwe plaatsen. Een deel van het perceel zal dan opgenomen worden in een groot begrazings- en maaiblok. Op die manier gaan we de meersenvegetaties opnieuw herstellen. Het perceel is nu volledig overwoekerd door bramen. Hierover werden reeds afspraken gemaakt met een jonge landbouwer die ons helpt bij het beheer. Een ander deel wordt uitgerasterd. Momenteel is dit uitgerasterde deel spontaan aan het verbossen en we willen op diverse plaatsen in de meersen ruigtevegetaties behouden. Dit is van cruciaal belang voor tal van dieren. Veel vlinders leggen hun eitjes in die ruigte en ook onze fameuze bosrietzangers hebben deze ruigte nodig om hun nest te maken. Ten slotte is het ook onze bedoeling om hier op termijn een nieuw wandelpad aan te leggen zodat je makkelijk de Baarle Frankrijkstraat kan bereiken vanuit de Kwakstraat. Hiervoor moeten we nog één privaat perceel aankopen. Aan de gemeente hebben we gevraagd of ze een afvalhoop die illegaal op het perceel werd achtergelaten willen afgraven. Het zou niet slecht zijn om dan ook de kwelrijke slootjes in het perceel lichtjes te ruimen. Elke plek met zuiver water in de meersen moeten we immers koesteren.

Hier komt op termijn een wandelpad


EEN WARME OPROEP OM ONS NU ZATERDAG TE HELPEN BIJ HET LANDSCHAPSHERSTEL IN DE LATEMSE MEERSEN

Wat heb je nodig op zaterdag 9 februari:

 

 

 • laarzen zijn nuttig
 • picknick voor ’s middags
 • wie een kettingzaag heeft en bijhorende veiligheidskledij (zaagbroek en -schoenen, gehoor- en gelaatbescherming) mag die meebrengen
 • heb je een kruiwagen en kan je die makkelijk meebrengen. Doen!
 • iets om hout te vervoeren indien je wil delen in de oogst

Wat hoef je niet mee te brengen:

 • taart want daar zorgen wij voor
 • drinkwater hebben we ook voorzien
 • Gluhwein want daar zorgen we achteraf ook voor
 • hout hebben we voldoende
 • goed humeur; dat komt vanzelf na enige minuten in de Latemse meersen