natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


December: Vogelwaarnemingen in het bufferbekken en nog meer goed nieuws!

RietgorsLas je de Snep! reeds? Dan kon je meegenieten van het jaaroverzicht van de vogelwaarnemingen in het bufferbekken in Hooglatem. Het artikel stopt in de loop van oktober omdat het moest ingediend worden bij de redactie. De actueellezers krijgen hier exclusief het einde van het artikel. Ook in november was er immers nog heel wat vogelvertier te beleven. De winter kondigde zich veelbelovend aan. Gezien het waterpeil in het bekken in die periode hoog stond en het bekken bijna de hele periode gevuld was met water waren het vooral de eenden en Canadese ganzen (tot 500 exemplaren soms aangevuld met brandgans en Nijlgans max 32 ex) die er een geschikt biotoop vonden.

De slobeenden troffen we eerst aan (meestal 5 tot 10 ex.). Met zijn fraaie kleuren en bizarre spatelvormige snavel een bijzonder eendje. In Vlaanderen zouden er zo een 800-1000 broedparen zijn. Hij is goed vertegenwoordigd in de Scheldevallei maar de Leievallei laat dit eendje links liggen. Wordt dit de nieuwe broedvogel voor de Latemse meersen in 2008? De kuifeend broedt wel reeds enkele jaren in de Latemse meersen. Zij werden in het najaar regelmatig gezien in het bufferbekken. De krakeend is ook een nieuwkomer in de Latemse meersen en ze vonden in het bufferbekken ook een rustige overwinteringsplek (max. 56 ex op 19/11). Ook de wintertaling was van de partij. Het zijn vooral noordelijke broedvogels die hier terecht komen. Ook deze soort heeft ook een voorkeur voor het Scheldebekken. In de Leievallei kan je ze in kleine aantallen op alle geschikte plekken aantreffen. Op 31 oktober verschenen er twee knobbelzwanen in het bekken. Later kregen ze het bezoek van soortgenoten en hadden we een groepje van maximaal 9 vogels waaronder twee juveniele. Begin november vonden we ook pijlstaarten in Hooglatem. Opvallend waren 4 exemplaren die lang rondcirkelden boven het bekken, maar vijf rustende soortgenoten in het bekken konden hen niet overtuigen om te landen. Blijkbaar vertrouwden ze de wandelaars niet 100% en zo zie je maar hoe kwetsbaar dat gebied is. Vanaf begin december zaten er ook kleine groepjes smienten in het bufferbekken hoewel je voor deze soort best naar Ooidonk en de Bourgoyen trekt. Op zaterdag 20 december zag ik een achthonderdtal van deze fluiteendjes over de Latemse meersen vliegen.

Ook zangvogels werden aangetrokken door het bufferbekken. In de buurt vind je steeds sijsjes en putters. Het zwarte elzenrijke hooglatem heeft deze soorten altijd al aangetrokken. Ook de boomleeuweriken, een zeldzamer wordende broedvogel die in Vlaanderen vooral in halfopen heide-gebieden broedt (dichtste broedplaats bij ons is het heidebos in Moerbeke), was als vanouds in het najaar terug te vinden in Hooglatem. Anders dan vroeger bleven ze nu maar kort pleisteren. De grasruigtes rond het bekken werd in november druk bezocht door een groep van een 50-tal rietgorzen. Eind oktober waren er heel wat grote gele kwikken in de streek en enkele ervan kozen het bufferbekken uit als rustplaats tijdens hun najaarstrek.

Boomleeuwerik

Maar half december was het uit met de pret. Een jager komt er sindsdien regelmatig vogels uit de lucht schieten. Onvoorstelbaar dat een prachtig rustgebied voor overwinterende watervogels door twee personen kapot wordt gemaakt. Meer weidelijke jagers die we contacteerden bleken dit ook niet te waarderen. Onverantwoord ook, zo dichtbij de bewoning. De vele wandelaars moeten het dankzij dit sujet sinds december dan ook zonder prachtige natuurwaarnemingen stellen! De Latemse kern van Natuurpunt kreeg diverse mails en SMSjes van ontevreden buurtbewoners. Een regelmatige bezoeker zond ons bijgaande foto toe. Voor alle duidelijkheid: het is een geënsceneerde foto. Elke gelijkenis met een wilde eend uit het bufferbekken berust dus op louter toeval.

Elke gelijkenis met een wilde eend uit het bekken berust op toeval

Gelukkig ging Natuurpunt gaan betogen in Brussel tegen de klimaatopwarming en begon het van de weeromstuit eind december te vriezen. Het bufferbekken vroor al snel dicht en de enkele moedige eenden die het loodfestival trotseerden verhuisden naar de Leie. Het bufferbekken legt nu een andere troef bloot. Latem is nu ook gezegend met een schitterend natuurijsparadijs. Schaatsen is een recreatief medegebruik dat hier perfect te combineren is met de natuurfunctie van het bufferbekken. Als het bekken is dichtgevroren verhuizen de vogels toch naar plekken met open water. En de Latemnaars genoten met volle teugen. Voor de liefhebbers van de ijsvogels: goed nieuws, we zagen hen vissen in een wak van een slootje vlakbij het bekken. Hopelijk hebben ze winterprik dus overleefd.

Winterbeeld uit de Latemse Meersen

En nog meer goed nieuws. De N.V. Hooglatem heeft een overeenkomst gesloten met het gemeentebestuur over het beheer van het bufferbekken. De gemeente zal instaan voor het waterbeheer en de bevoegde schepen van leefmilieu, Sabine De Vos, contacteerde ons reeds want het natuurbeheer zou uitgevoerd worden door de Latemse kern van Natuurpunt. Meer goed nieuws viel er te rapen in de gemeenteraad. Het gemeentebestuur keurde de restfinanciering goed van een perceeltje in de Latemse meersen dat we vorig jaar konden aankopen. Noteer nu alvast 9 februari in je agenda want dan organiseert de Latemse kern van Natuurpunt een supertoffe werkdag om dit totaal verwaarloosde perceel in zijn oude glorie te herstellen. Van harte dank aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadsleden voor dit actieve partnerschap ter bescherming van de Latemse natuur! En dat de Latemnaars daar best tevreden mee zijn bleek nogmaals op de massaal bijgewoonde kerstmarktwandeling door de Latemse meersen. Honderd wandelaars kwamen genieten van de natuurpracht in de Latemse meersen en de gids genoot tijdens de aansluitende receptie van de vele enthousiaste reacties. De activiteit bracht 200€ op die we overmaakten aan het blindenproject van de Latemse Lions-club op wiens vraag we deze activiteit organiseerden. Zo zie je maar beste Anabel De Vetter (indiener van een gewaardeerde lezerbrief in Snep!) De mens centraal stellen en de natuur beschermen; bij de Latemse kern van Natuurpunt gaat dat hand in hand.

De winterprik en de bevroren ondergrond gaf ons ook de kans om nog eens wat leuke winterbeeldjes te schieten en om wat knotwilgenhout af te voeren dat op anders moeilijk bereikbare plekken was geoogst in de Latemse meersen. Ziezo, we hopen dat je met deze extra-lange actueeleditie wat boeiend leesvoer hebt om de kerstdagen door te komen. De Latemse kern van Natuurpunt wenst jullie een natuurrijk 2008 en we hopen je volgend jaar te ontmoeten op één van onze vele activiteiten.