natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Begin oktober: Een natuurmonument sterft

Beuken cultureel centrumEén van Latems mooiste bomen is stervende. De beuk aan de ingang van het cultureel centrum stond er deze zomer maar triestig bij. De kroon werd ijl. De eerste tekenen dat deze boom zich absoluut niet goed voelt. Controle van de stam toonde aan dat ongeveer 1/3de bastslijm vertoonde wat er op wijst dat onder de schors dood hout te vinden is. Voor een beuk is dat fataal. Dit najaar bleek de hele stam begroeid met de prachtige porseleinzwam. Het is een typische zwam op afstervend beukenhout.

De porseleinzwam is een zwakteparasiet die pas verschijnt als de boom doodziek is. Andere zwammen als de reuzenzwam en de honingzwam dringen ook door in het gezond hout en kunnen een gekwetste boom, die normaal gezien nog overlevingskansen heeft, de genadeslag toebrengen. Maar dat is dus hier niet het geval. De boom die een honderdtal jaar oud is (beuken worden gemakkelijk dubbel zo oud) is dus aangetast door iets anders. Naar de werkelijke reden is het wat gissen. In de omgeving zijn recent verschillende woningen aangebouwd. De bouwputten kunnen een daling van de grondwaterstand hebben veroorzaakt waardoor deze boom in moeilijkheden is gekomen. Maar de oorzaak kan ook te vinden zijn in de kurkdroge zomer van 2003. Op het eerste zicht schijnen de bomen er niet veel last van te hebben maar het is gekend dat lange droogteperiodes het begin van het einde betekenen voor sommige oude bomen. Dood hout brengt leven in het bos. Heel wat zeldzame insekten zijn bijvoorbeeld gebonden aan langzaam afstervende dikke bomen. Zo zijn diverse aan beuk gebonden soorten enkel te vinden in de bosreservaten van het Zoniënwoud. In zo’n bosreservaat wordt niet meer beheerd zodat er veel dood hout is terug te vinden. De monumentale Latemse beuk zou dus nog een belangrijke ecologische rol te vervullen kunnen hebben. Maar de boom staat te dicht bij een ander Latems monument, het cultureel centrum. Deze frappante villa in drie bouwstijlen kende een woelig (oorlogs)verleden en wordt nu gebruikt als vergaderruimte voor allerlei Latemse organisaties. Het zou om veiligheidsredenen onverantwoord zijn om de beuk in deze conditie niet te vellen.

Bastslijm

Beuken bovenaanzicht

De gemeente investeerde in gespecialiseerde apparatuur om de gezondheid van bomen te onderzoeken. Zo hebben ze een resistograaf die met behulp van een klein boortje de kwaliteit van het hout inde boom kan onderzoeken. Spectaculairder nog is de tomograaf. Met behulp van geluidsgolven kan men een soort radarbeeld bekomen van het binnenste van de boom. Op die manier kan men onderzoeken of oude bomen die een veiligheidsrisico vormen al dan niet moeten geveld worden. Met andere woorden er wordt met kennis van zaken beslist voor een boom geveld wordt. Ook voor de beuk aan het cultureel centrum is beslist dat et risico te groot is en dat hij dus geveld moet worden. Door de gevaarlijke positie komt hier zelfs een gespecialiseerde firma aan te pas die de boom stuk voor stuk “afbreekt” om schade aan het gebouw te vermijden. De waardevolle investeringen van de gemeente in de degelijke diagnoseapparatuur toont aan dat de zorg voor bomen de laatste jaren sterk is toegenomen. Ze kunnen jammer genoeg niet verhinderen dat het bestand aan oude bomen, toch nog steeds één van de beeldbepalende kenmerken van ons dorp, de laatste decennia gestaag daalt. De gemeente beschikt nog steeds niet over een goedgekeurd bomenplan hoewel hiertoe reeds heel wat materiaal verzameld werd. Zo’n bomenbeleidsplan lijkt ons toch wenselijk om er voor te zorgen dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van het groene karakter van dit mooie bomendorp. En daar horen oude bomen bij. Jammer genoeg blijkt dat er steeds minder plaats wordt gereserveerd om bomen te planten die ook echt volwassen kunnen worden.

Tomograaf