natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Van 14 juli tot begin augustus: Hooi

Wie al langer komt wandelen in de Latemse meersen zal wel gemerkt hebben dat er heel weinig gehooid is dit jaar. De reden is helemaal niet ver te zoeken. Door de aanhoudende regen is het waterpeil te hoog (vaak nog plasdras) en is het onmogelijk om met landbouwmachines de terreinen te betreden zonder deze aanzienlijk te beschadigen. De landbouwers met wie we samenwerken om het grootste deel van het natuurgebied te maaien hebben de hoogste (en droogste) percelen reeds gehooid tijdens het betere weer vorige week. Ze houden de toestand in de gaten en als er hopelijk nog een iets langere droge periode optreedt, zullen ook de andere hooilanden gemaaid worden. Maar zoals her er nu naar uitziet is dat lang niet zeker.

In dat geval zullen we een aantal hooilanden laten begrazen, andere gaan dan ongehooid de winter in. Dat is uiteraard geen (natuur)ramp maar diverse zeldzame meersenplanten zullen het volgend voorjaar iets moeilijker hebben om door de verwelkte grasmat te raken. Als we in 2008 opnieuw kunnen maaien als voorheen is het probleem van de baan, zoniet dan evolueren de graslanden langzaam maar zeker naar een moerasspirearuigte, wat overigens ook een heel natuurrijk habitat is. Voor de mooiste natuurpareltjes langs de Kwakstraat, die we reeds jaren met vrijwilligers hooien, hebben we het maaiwerk dit jaar laten uitvoeren door een softrak. Dat is een maaimachine op rupsbanden waarbij de druk op de bodem niet groter is dan van een volwassen persoon. Op die manier hopen we de net gevestigde orchideeën ook volgend jaar optimale groeiomstandigheden te bieden. De reeën en hun jongen komen nu elke avond (en som ook ’s middags) grazen op de hooilandjes in de Kwakstraat. Als je heel rustig gaat kijken dan kan je ze heel goed observeren vanop de weg.