natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Actueel 1-14 juli: Opnieuw nieuwe plantensoort in de Latemse meersen

Pijlkruid

2007 is alvast een memorabel florajaar voor de Latemse meersen. Niet minder dan drie nieuwe plantensoorten konden we tot nu toe noteren. Tijdens de voorbereidingen van de hooidag ontdekte de coördinator van de arbeidersploeg van Natuurpunt een plantensoort die een vijftiental jaar geleden verdween uit ons reservaat. Het betreft het pijlkruid dat ooit nog bloeide in de Meersbeek. Na de komst van het “zuiverings”rietveld was het al snel gedaan met deze plant. Het slecht functioneren van deze installatie werd al meermaals aangekaart en we vrezen dat we dat helaas nog vaak zullen moeten doen voor er eindelijk een oplossing komt. Het pijlkruid kan hiervoor symbool staan. Deze prachtige waterplant heeft nood aan zuiver water dat matig voedselrijk mag zijn. Komt er gebiedsvreemd water binnen dan zal het pijlkruid al snel baan ruimen.

En dat gebeurde dus ook in de Latemse meersen na de bouw van het rietveld. Trouwens, in heel de Leievallei is deze plant langzaam maar zeker aan het verdwijnen. Nochtans zitten we hier op wereldschaal centraal in zijn verspreidingsgebied. Met een degelijk waterbeleid zou het hier een heel gewone soort moeten zijn terwijl het dus een zeldzaamheid is in onze Gentse regio. Vlaanderen heeft een verantwoordelijkheid om de huidige negatieve trend voor de soort om te buigen. Think global, act local.

In de Kwakstraat hebben we jaren terug een sloot die geen vervuild water ontvangt losgekoppeld van de Meersbeek. Aanvankelijk leidde dat niet tot veel resultaat. Met de steun van de gemeente lieten we deze sloot ook ruimen. In het archief kon je vaststellen dat dit wel resultaat had met de weelderige bloei van de waterviolier. In diezelfde sloot vonden we nu ook het pijlkruid terug, weliswaar in een heel zwak ontwikkelde vorm. Het toont in elk geval aan dat met een aantal goed gekozen ingrepen we de natuur vooruit kunnen helpen. Nu is het vooral aan de gemeentelijke en betrokken gewestelijke overheden om werk te maken van de sanering van de riolering, het rietveld en de Meersbeek.