natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Actueel 26 april tot 6 mei: proper water

WaterviolierWe hebben opnieuw een prachtig resultaat bereikt via het natuurbeheer in de Latemse meersen. De waterviolier staat voor het eerst sinds lange tijd massaal in bloei. De waterviolier is een waterplant die plekken met zuiver kwelwater aanduidt. Kwelwater kan je in zekere zin vergelijken met bronwater. Het heeft gedurende een zekere periode in de bodem verbleven. De bodem fungeert als een soort filter. Hierdoor wordt het water gezuiverd en verandert de chemische samenstelling. Het kwelwater is bijvoorbeeld arm aan nitraten maar rijk aan koolstofdioxide.

Op laag gelegen plekken komt het water opnieuw aan de oppervlakte. Niet op een gelokaliseerde plek als bij een bron maar in een brede zone die zomer en winter vochtig tot nat blijft. Het wandelpad van het gemeentehuis naar de Kwakstraat is aan de rand van de kwelzone gelegen. Zelfs na de aprilse droogte is het er nog bijzonder nat. De permanent vochtige toestand, de zuivere kenmerken en de chemische samenstelling van het kwelwater vormen het uitgelezen biotoop van de zeldzame meersenplanten die ons natuurreservaat zo rijk maken. In het kielzog van het Natuurinrichtingsproject heeft Natuurpunt met de steun van het gemeentebestuur enkele verlande sloten opnieuw open gemaakt. Op het einde van het wandelpad (net voor je de Kwakstraat bereikt) heeft dit nu geleid tot een schitterend natuurherstel. Zo nu en dan vinden we nog watervioliervegetaties terug in de meersen maar nergens bloeide deze plant zo massaal als in deze herstelde sloot. Je kan de planten goed bewonderen vanop het wandelpad. Mogelijk heeft de nieuw ingestelde begrazing op dit perceel waarbij de koeien de sloten open houden een handje geholpen.

We zijn des te gelukkiger want zuiver water (en de bijhorende waterfauna en –flora) is helaas zeldzaam in de Latemse meersen. Bizar genoeg is het zuiveringsrietveld in de Baarle Frankrijkstraat (en de daarbij aansluitende riolering) de oorzaak van alle ellende. Op de foto zie je aan de kleur van het “gezuiverde” water dat dit rietveld in de Meersbeek loost, dat het een ware vervuilingsbron is. Een belangrijke hinderpaal voor verder natuurherstel in de Latemse meersen. Natuurpunt is reeds lang vragende partij om het zuiveringsrietveld om te vormen tot overstortbekken waarbij het afvalwater via een nieuw aan te leggen riolering rechtstreeks wordt weggepompt uit de Latemse meersen richting collector aan de N43 (op de grens van ons dorp waar momenteel werken aan de gang zijn om de collector te verbinden met het zuiveringsstation in de Ossemeersen). Hoewel de verantwoordelijke gewestelijke diensten deze optie reeds verschillende malen mondeling ondersteunden voorziet het ontwerp bekkenbeheerplan (zie www.volvanwater.be) onbegrijpelijkerwijs nog steeds niet expliciet in een dergelijke afkoppeling. Natuurpunt zal dan ook een bezwaarschrift opmaken dat binnenkort op deze site zal te lezen zijn. Ook de MINA-raad van Sint-Martens-Latem heeft opnieuw geadviseerd om deze afkoppeling te realiseren. Uit gesprekken met het nieuwe gemeentebestuur en de nieuwe schepen van leefmilieu leren we dat ze de intentie hebben om ons hier voluit in te ondersteunen en dat waarderen we ten zeerste.

Waterslak

Omdat water en waterkwaliteit zo belangrijk zijn voor de Latemse natuur organiseert de Latemse kern van Natuurpunt Gent een speciale wateractiviteit. Op zaterdag 9 juni trekken we naar een plekje in de meersen waar we nog heel zuiver water vinden. Onder water krioelt het er van het leven. Tijdens deze activiteit gaan Natuurpuntgidsen samen met de kinderen op zoek naar al deze fraaie waterwezentjes. De ouders zijn ook welkom want die kunnen ondertussen op pad voor een leerrijke waterwandeling. Na de wandeling kunnen ze bewonderen wat hun kinderen zo allemaal gevonden hebben.