natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Tot 25 april: Fantastisch nieuws: Grutto, nieuwe broedvogelsoort voor Latemse meersen

GruttonestVandaag 25 april viel er fantastisch nieuws te noteren in de Latemse meersen. We ontdekten immers het nest van de Grutto. Dit is één van onze mooste weidevogels waarvan een belangrijke broedpopulatie in ons buurreservaat in de Assels is terug te vinden. Dankzij de aankoop die Natuurpunt Gent enige jaren terug heeft gerealiseerd en het natuurbeheer dat erop volgde heeft de Grutto-populatie zich er stelselmatig uitgebreid. Deze kern zendt nu haar zonen uit en wat we reeds lang hoopten is waarheid geworden. Een eerste koppel verbleef reeds enkele weken in de Latemse meersen en vandaag vonden we het nest met vier eieren.

Historisch want wellicht is het voor het eerst in de geschiedenis dat deze vogel in Latem broedt. Als ik goed geïnformeerd werd vond graaf Lippens in het begin van vorige eeuw het eerste broedkoppel in de kustzone. Ondertussen verschijnt de vogel op plekken waar een extensief weidebeheer wordt gevoerd. En die zijn jammer genoeg heel zeldzaam in Vlaanderen. Verstoring door bemesting, herbicidegebruik, te vroeg maaien en te grote begrazingsdruk zijn nefast voor deze vogelsoort. Daarom vinden we hem vooral terug in open weidelandschappen die als natuurreservaat worden beheerd.

En aan een beter beheer van de Latemse meersen daaraan werken we stelselmatig verder. Deze week is de professionele Natuurpuntploeg weer stevig in de weer. In Klein Frankrijk (dat is op het einde van de Baarle Frankrijkstraat) hebben we een hooiland dat we vorig jaar konden verwerven opnieuw ingerasterd. Het hooiland dat er reeds enkele jaren onbeheerd bijlag werd i.s.m. een jonge landbouwer na aankoop opnieuw in beheer genomen. Door een raster aan te leggen kunnen we nu een maaibeheer met nabegrazing installeren. Dat wil zeggen dat we eind juni-begin juli maaien waarna we er in de loop van augustus koeien op los laten die ervoor zorgen dat de vegetatie kort de winter ingaat. Dit is ideaal om de zeldzame meersenvegetaties optimale herstelkansen te bieden. Maar wat goed is voor de planten hoeft niet steeds ideaal te zijn voor alle insekten, amfibieën enz… Veel soorten zijn meer gebaat met een ruigere vegetatie. Daarom hebben we het raster kleiner gemaakt dan het oorspronkelijke hooiland. Op die manier krijgen we een mooie overgang van een struik- en bomenvegetatie over een ruigte tot een kortgemaaide vegetatie. Het grote voordeel is dat heel wat organismen optimale overlevings- en voortplantingskansen vinden in dergelijke overgangen. In het najaar gaan we er ook nog een nieuwe houtkant aanleggen en daar hebben we meteen ook ruimte voor uitgespaard.

Nieuwe inrastering

Als uitsmijter nog enkele foto’s van een andere weidevogel die we vonden tijdens onze zoektocht naar het Grutto-nest. De meeste kievitten die hier jaarlijks broeden hebben intussen jongen en de kuikens in de laatste nesten kruipen intussen ook uit hun ei. Ook de tuinfluiters zijn aangekomen uit Afrika (zie archief voor foto’s), de kuifeenden zitten opnieuw op de vijver in Klein Frankrijk van waaruit ze een geschikte broedplaats zoeken in de meersen. Dit is trouwens ook een soort die hier nog maar een viertal jaar broedt. Ook de ijsvogels (foto in archief) zijn daar bijzonder actief. Volgende week verwachten we de kleine karekieten terug in het rietveld in de Baarle Frankrijkstraat. Dan is het nog even wachten op de bosrietzangers (foto zie archief) en dan is onze broedpopulatie opnieuw compleet. Samengevat: Welkom in de prachtige meersen en geniet ervan.

Kievitsei

Kuifeenden