natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Lentedrukte eind maart – begin april

Wilgenroosjes op de plantenwandelingLente-tijd is behoorlijk druk in de Latemse meersen. We lieten dus een steekje vallen in deze actueelrubriek. Momenteel zijn we volop bezig met het opruimen van een deel van het stormhout en van het hout dat vrijkwam bij het knotten. De dotterbloemen komen nu volop in bloei en daarmee is de lente definitief op gang gekomen. Dagelijks kan je nieuwe bloemen in bloei zien komen en het is dus absoluut de moment om te gaan wandelen in de meersen. Op de plantenwandeling kon iedereen in ieder geval kennis maken met de resultaten van het hooilandbeheer van Natuurpunt.

Tientallen plantensoorten konden bewonderd worden op de percelen onder natuurbeheer. Om het contrast duidelijk te maken konden de deelnemers ook eens op zoek gaan naar plantensoorten op een bemest grasland. Het werd een magere oogst en zo was het meteen duidelijk waarom natuurbeheer (zonder herbiciden en bemesting) zo belangrijk is. Tijdens de wandeling vonden we in de net aangeplante knotwilgen in de Meersstraat ook veel wilgenroosjes. Niet de bloem maar wel een vergroeiing in de stengel van de wilg veroorzaakt door een galmuglarve. De larve leeft in de stengel wat resulteert in een vertraging van de stengelgroei terwijl de bladeren zich wel verder ontwikkelen. Ze komen dan automatisch dichter bij elkaar te zitten en vormen dan een rozetje. De wetenschappelijke naam van de galmug “Rabdophaga rosaria” kan je dan ook vertalen als “stengeleter in een roosje”.

Via de volgende link (http://www.kuleuven-kortrijk.be/facult/wet/biologie/pb/kulakbiocampus/insecten-ongewervelden/insecten/07-rabdophaga_rosaria-G7.htm) zie je de zomertoestand maar je vindt de wilgenroosjes makkelijker in de winter. Terwijl de andere bladeren van de wilg in de herfst afvallen verdrogen de bladeren die aangetast zijn door de galmuglarve aan de stengel en kan je ze de hele winter en voorjaar makkelijk zien.

Deze week kwamen de meeste zwartkoppen (een grasmussoort waarvan je foto’s in het archief kan vinden) uit hun overwinteringsgebieden in Zuid-Europa en Noord-Afrika terug aan in de meersen en je hoort ze overal lustig zingen.

Zoals we beloofden is het een behoorlijk spectaculair voorjaar aan het worden in het nieuwe bufferbekken in Hooglatem. Vogelsoorten die we vroeger maar zelden zagen in Sint-Martens-Latem hebben nu een vaste fourageerstek gevonden op hun trek naar de noordelijke broedgebieden. Het zijn voornamelijk steltlopers zoals tureluurs, kemphanen, kleine plevieren, watersnippen en witgatjes. Vooral deze laatste zijn met een twintigtal exemplaren opvallend aanwezig. Daarnaast hebben we tot dertig bergeenden geteld. Een vogel die vroeger gelinkt werd aan duingebieden maar zich nu blijkbaar goed thuis voelt in het binnenland (http://www.inbo.be/ygen/broedvogels.asp?pid=FAU_VO_ASP_BROEDVOGELS&spec=01730). Zo’n grote aantallen zijn in elk geval nieuw voor onze gemeente. Er pleisterde ook een vrouwtje bruine kiekendief. Dat is een roofvogel die meestal broedt in rietvelden. We gaan bijna dagelijks tellen en op de waarnemingenpagina van deze site kan je volgen wat er te ontdekken viel. Een probleem is wel de verstoring door enkele wandelaars die hun honden in het bekken laten lopen en deze week kwamen ook paramotors boven het bekken vliegen waardoor het er als snel vogelloos bij lag.

Nieuw perceel wacht op natuurbeheerDeze week werd ook de akte verleden van het perceeltje op het einde van de Kwakstraat dat we eind vorig jaar konden aankopen. Zoals je ziet op de foto is er heel wat achterstallig beheerswerk (bijv. knotten van de wilgen/ opruimen sluikstort, maaibeheer). Dit wordt handen uit de mouwen steken om er opnieuw een pareltje van te maken.

 

Nieuwe plantensoort in de Latemse meersen: Grote veldbies

Sinds Natuurpunt het natuurbeheer in de Latemse meersen heeft opgestart worden regelmatig nieuwe planten- en diersoorten aangetroffen in het reservaat. Afgelopen zaterdag werd er tijdens de voorbereiding van de plantenwandeling opnieuw zo’n ontdekking gedaan. Het betreft de grote veldbies, meteen een zeldzame soort in onze regio. In Nederland is deze plant zelfs opgenomen in de rode lijst. Dit is een lijst met kwetsbare en bedreigde soorten. In Vlaanderen is dat niet het geval omdat de plant ondermeer in het Zoniënwoud nog talrijk voorkomt. Het is dan ook een soort die groeit in zure, vochtige bossen. De grote veldbies vonden wij in de Kwakstraat aan de ingang van het Natuurpuntwandelpad. In onze streek is de plant ook gevonden in de Nazarethse bossen, in het Grootbos te Oosterzele en de Vurtzak in Merelbeke.