natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Week van 22 tot 30 januari: Knotbomen

Te laat geknotDe winterperiode is het uitgelezen moment om knotbomen een goede onderhoudsbeurt te geven. In Sint-Martens-Latem zijn in het verleden massaal knotwilgen aangeplant. In de Latemse meersen en in de natte landbouwgebieden ten zuiden van de Kortrijksesteenweg moesten ze helpen om de natte gronden te draineren, de percelen af te bakenen en om hout te leveren. Het hout werd gebruikt als brandhout, om weidepalen te maken, klein geriefhout voor allerlei toepassingen zoals de productie van stelen voor kleine werktuigen enz.

Doordat de landbouw in Latem lange tijd extensief bleef en een aantal lokale boeren tot op vandaag gebruik maken van het hout blijven knotbomenrijen tot op heden nog in verschillende delen van ons dorp het landschap bepalen. Toch verdwijnen ook bij ons meer knotbomen dan er worden aangeplant. Dat is jammer want knotbomen hebben naast hun landschappelijke rol ook een belangrijke functie in het natuurbehoud. De knotbomen bevatten vaak holtes die de perfecte broedplek vormen voor tal van holenbroeders zoals steenuilen, mezen en holenduiven. Bovenop de knot broeden ook vaak wilde eenden en ooit vonden we er zelfs het nest van een Candese gans. De gekraagde roodstaart die tot de jaren ’90 jaarlijks tot broeden kwam in de knotwilgen in de Latemse meersen zijn intussen jammer genoeg verdwenen . We hopen die ooit nog terug te krijgen. Hiertoe tracht de Latemse kern van Natuurpunt waar mogelijk nieuwe knotbomen aan te planten maar ook om de aanwezige knotbomen zo goed mogelijk te onderhouden. Dit kan door de bomen om de zes a twaalf jaar te snoeien. Doe je dat niet dan worden de takken bovenop de knot te zwaar en scheuren de bomen open.

Help ons om het landschap, de knotbomen en de eraan gerelateerde natuurwaarden te beschermen en kom nu zaterdag 3 februari naar de knotdag. Bomen knotten is niet enkel goed voor de natuur, het sterkt je spieren beter dan welk fitnesscentrum en de regelmatige bezoeker van onze werkdagen weet dat natuurbeheer garant staat voor een goede dosis amusement.

Knotten brengt je in hogere sferen

Niet alle knotbomen in Latem zijn trouwens wilgen. In Hooglatem en in minder mate in de Latemse meersen vinden we heel wat knotelzen en in de buurt van het bufferbekken staat een prachtige rij knotessen. Net voorbij de blekerij op het einde van de meersstraat staat een rij knotpopulieren.

De meeste knotbomen in latem zijn in private eigendom. Daarom besliste het gemeentebestuur op aangeven van de milieuraad om een subsidiereglement uit te vaardigen dat het knotten en aanplanten van knotbomen ondersteunt. En met succes zo blijkt uit de resultaten. In onderstaand lijstje vind je de aantallen bomen die recent werden geknot met steun van het gemeentebestuur:

  • 2000: 140 bomen
  • 2001: 213 bomen
  • 2002: 100 bomen
  • 2003: 151 bomen
  • 2004: 244 bomen
  • 2005: 46 bomen

totaal: 894 bomen