natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Stormy weather: 7 - 21 januari

Klimop verhoogt de windvalkansenDe laatste weken raasden twee stormen door Vlaanderen en zondag gingen we even kijken hoe deze hadden huis gehouden in de Latemse meersen. Al bij al bleek de schade nogal mee te vallen. Traditiegetrouw hebben vooral de populieren het hardst te verduren gehad. Hoewel deze boomsoort zich thuis voelt op natte gronden zijn de meeste percelen in de Latemse meersen te moerassig voor deze soort. De populieren groeien dan ook uiterst traag en de houtkwaliteit is niet goed. Bij stormweer blijken ze bijzonder gevoelig voor windval.

Ook bij de recente storm ging een groot deel van de populieren op de private bospercelen in de Kwakstraat tegen de vlakte. Vooral bomen die begroeit zijn met klimop kregen het zwaar te verduren. Anders dan vaak gedacht kan klimop een boom niet echt doodwurgen. Bomen hebben er normaal gezien geen last van. Maar tijdens winterse stormen vangt de immergroene plant wel heel wat wind en dat kan zwakkere bomen fataal worden. Klimop vormt wel een ideale schuilplaats voor heel wat insekten en vogels. Zeker in de winter kunnen ze zich goed wegstoppen Zo is er in de met klimop begroeide populieren in de Kwakstraat reeds jarenlang een winterse slaapplaats van vinken. Ga zelf maar eens in de schemer checken of dit nog steeds het geval is. Het Natuurpuntwandelpad over het dijkje tussen de Kwakstraat en de Meersstraat is de ideale plek.

De hooilanden aan de Kwakstraat recht tegenover het cultureel centrum die we reeds jarenlang beheren met vrijwilligers is afgezoomd met populieren. We vragen ons al een hele tijd af of wie die monumentale rij bomen zouden vervangen door knotbomen die hier vroeger stonden. We durfden de knoop echter nooit “door te hakken” ook al hadden we het gevoel dat dit misschien beter zou aansluiten bij het traditionele Leielandschap. Het ziet er nu naar uit dat de natuur voor ons beslist. De voorbije jaren waaiden reeds een viertal populieren uit en bij de recente storm legden opnieuw twee bomen het loodje. Ook de rechterhoekboom moest er aan geloven. Aangezien dergelijke randbomen vaak cruciaal zijn voor de stabiliteit van een hele laan zou het nu wel eens snel kunnen gaan. Hoekbomen ontwikkelen immers een stevig wortelgestel omdat ze vaker worden blootgesteld aan hevige wind. Ze hebben er ook meer ruimte voor dan bomen die in de rij staan. Op de foto van het omgewaaide populierenbos zie je ook dat de randbomen de storm best trotseerden. Ga ook eens kijken naar de meest linkse populier in bovengenoemde bomenrij. Een vijftiental jaar geleden waaide zijn buur om maar deze bleef hangen in de kroon van eerstgenoemde zonder dat de wortelkluit volledig loskwam. Resultaat is dat beide bomen al die tijd in leven bleven. Hun vitaliteit is intussen fors aangetast maar ook deze storm trotseerden ze. Ik had nooit verwacht dat ze dit zo lang zouden uitzingen.

Wat me ook nog opviel is dat er heel wat meer sijsjes in de meersen te zien waren dan de vorige weken. Deze typische wintergast in de meersen kwamen dit jaar half oktober toe (zie archief: ook voor een foto). Normaal gezien zoeken een honderdtal vogels voedsel in de zwarte elzen maar dit jaar bleef het beperkt tot een tiental exemplaren. Het koudere weer dat er aankomt stuurt nu blijkbaar ook de sijsjes naar de meersen.

Wandelpad

Het gemeentelijk wandelpad tussen het gemeentehuis en de Kwakstraat ligt er heel modderig bij. Wie in de meersen komt wandelen doet er goed aan de laarzen aan te trekken.

Laarzen nodig om te wandelenRavage na de storm