natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Week van 9 tot 15 oktober: Galloways

Tamme GallowaysHoewel we het grootste deel van het graasbeheer in ons reservaat uitvoeren met koeien van lokale boeren zetten we ook vijf galloways in om een ruiger perceel in Klein Frankrijk (dat is het noordelijkste deel van de meersen) te begrazen. Dit is een schots runderras dat vaak wordt ingezet bij het natuurbeheer o.m. omdat deze dieren weinig verzorging behoeven. Ook in vochtige gebieden zoals de Latemse meersen voelen ze zich prima thuis. De dieren zitten in de winter in de reservaatsboerderij van Natuurpunt in Mechelen maar worden in het voorjaar naar de Latemse meersen gebracht. Daar kunnen ze naar hartelust grazen op een afgelegen perceel van een viertal hectare. Eind september komt het erop aan om ze opnieuw tam te maken zodat ze gewillig opnieuw plaatsnemen in de aanhangwagen die hen naar Mechelen zal voeren. Zoals je op de foto kan zien is dat dit jaar opnieuw aardig gelukt. Volgende week vertrekken ze naar Mechelen. Door het begrazingsbeheer (in afwezigheid van pesticidegebruik en/of bemensting) willen we de vegetaties in de Latemse meersen herstellen.

 

Hooien in LatemOok maaibeheer is een maatregel om onze graslanden in volle glorie te herstellen. In het hierbovenvermelde Klein Frankrijk hebben we deze week een halve hectare voor de tweede maal gehooid. Nu zijn de hooilanden in de Kwakstraat aan hun tweede hooibeurt toe. Hiervoor rekenen we zoals steeds op jullie hulp. Het zal zeker een gezellig worden met voor wie dat wenst een lekkere afsluitende spaghetti. Ben jij de persoon die de eenzame riek op de foto zal bemannen?

 

Sijsjes: boven man, onder vrouwOp vogelvlak viel vooral de aankomst van de eerste sijsjes te noteren. Het zijn prachtige gele vinkachtigen die elke winter in grote getale de zwarte elzen in de Latemse meersen frequenteren op zoek naar voedsel. De hele week was er massale doortrek met o.m. enkele overvliegende groepen grauwe en kolganzen. In de Baarle Frankrijkstraat zitten een honderdtal watersnippen. Een steeds zeldzamer wordende broedvogel van natte graslanden en vochtige heides. In augustus noteerden we de eerste doortrekkers maar nu zijn dus de grote groepen aangekomen.

Zoals je kan merken schieten de werken i.v.m. de aanleg van het ecologisch bufferbekken goed op. Het grootste deel van bekken is reeds aangelegd met een aantal mooie plassen. Benieuwd welke vogels hier allemaal op af gaan komen?Ecologisch bufferbekken

Ecologisch bufferbekken