natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Latems actueel augustus 2010: Echt duizendguldenkruid, een fraai plantje!

Echt duizendguldenkruid

In vorige actueeltjes focusten we op de bijzonder mooi bloeiende hooilanden, de brede orchissen en de akkerdistels. Ook in dit actueeltje kunnen we de vondst melden van een zeldzaam plantje, het echt duizendguldenkruid maar ook op een soort die wel wat problemen kan veroorzaken, het jacobskruiskruid.

Beide planten profiteren van hetzelfde biotoop. Vergraven zandgronden met heel wat open plekken. De dijken van de Westerplas bieden uiteraard dergelijke groeiplaatsen. Door de droge zomers van 2009 en 2010, de afwezigheid van actieve bemesting en de begrazing door schapen is de grasmat alles behalve gesloten. Het echt duizendguldenkruid, een zeldzaamheid in Vlaanderen vond hier een geschikte groeiplaats.

Duizendguldenkruid produceert enorme hoeveelheden minuscuul zaad. De plant is dan ook verspreid in Vlaanderen te vinden zonder echt talrijk te zijn. In het Zoniënwoud vind je de plant bijvoorbeeld vrij veel in kapvlakten om er terug te verdwijnen eens het nieuwe bos zicht vestigt. Ook in graslanden verdwijnt de soort meestal na enige tijd als de grasmat zich terug sluit. Omdat de plant minder tredgevoelig is dan veel andere soorten zal hij op paden dan ook kunnen concurreren tegen andere plantensoorten. Ook in de Westerplas vinden we de soort op een schapenpad. De Herdwicks hebben immers de gewoonte om zich via vaste paden te verplaatsen.

Maar dit biotoop brengt dus ook een andere plant die wel wat problemen kan veroorzaken m.n. het jacobskruiskruid. Het is een prachtig geel bloeiende plant die zeker zijn plaatsje verdient in onze natuur. De plant is overigens aan een stevige opmars bezig en mogelijk vind je hem ook in je tuin. Maar voor grazend vee is de plant giftig. Bij paarden en runderen die grote hoeveelheden van de plant opeten wordt de lever aangetast met mogelijk de dood tot gevolg. Gelukkig lusten de dieren de levende planten niet. Onze herdwicks lusten ze duidelijk wel maar schapen hebben enzymen in hun darmkanaal dat het gif gedeeltelijk kan afbreken. Toch kan dit ook bij schapen leiden tot verminderde groei. Daarom beslisten we in dit vroeg stadium om de plant op de Westerplas te bestrijden door hem inclusief de wortel weg te halen. Zo’n 230 planten werden uitgestoken.

Door de droogte was het overigens een rustige vogelzomer. De jonge bergeenden van de Westerplas verdwenen en op steltlopervlak moesten we het stellen met enkele oeverlopers en witgatjes en een zestal watersnippen. De succesvolle kolonie boerenzwaluw trok wel de nodige aandacht van boomvalken. Nu het half augustus hard regende is de Westerplas terug goed gevuld met water. Hopelijk wordt het dus een boeiend vogelnajaar.