natuurpuntgent

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Advies Gecoro op startnota Groen RUP

DSC 3053 webHet Groen RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) is een belangrijk ruimtelijk dossier met grote betekenis voor de uitvoering van zowel het groenbeleid, het ruimtelijke ordeningsbeleid als het klimaatbeleid van de stad Gent. Nog steeds verdwijnt er waardevolle open ruimte in functie van harde ontwikkelingen die dikwijls onomkeerbaar zijn. Tegelijk blijft er een tekort bestaan aan natuur en bos op het grondgebied van de stad. Met dit RUP wil het stadsbestuur circa 250ha bestaand groen beschermen en komt er circa 140 ha nieuwe natuur- en boszone bij. 

 

Erik Grietens (GMF) en Bart Vangansbeke (Natuurpunt Gent) schreven een advies uit over de startnota, gevoed door de voorafgaande bespreking in de Gecoro en door verschillende groepen/verenigingen/wakkere burgers. Het advies werd goedgekeurd door de Gecoro en ondertussen aan het schepencollege bezorgd.

Het Groen RUP is een ambitieus voorstel dat Natuurpunt Gent sterk apprecieert en ondersteunt, maar dat veel tegenwind krijgt van de landbouwers en hun landbouworganisaties. Anderzijds wordt het plan sterk wordt gesteund door burgers, verenigingen en actiegroepen. Het is onze hoop dat te herbestemmen deelgebieden in de Leievallei gehandhaafd blijven in het Groen RUP.


Lees hier het advies van de Gecoro op de startnota.