natuurpuntgent

Activiteiten

woensdag 07 december 2022
Natuur.Atelier voor gezinnen
zaterdag 10 december 2022
Allereerste beheeractiviteit in de Rosdambeekvallei
zondag 11 december 2022
Knoppen- en knopenwandeling in de Damvallei
zaterdag 17 december 2022
Natuurbeheer in de Damvallei

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Assels
De Assels in het kort

Dat de Assels een meersengebied vormen weet de aandachtige nieuwsluisteraar en/of -kijker maar al te goed. Naast de nodige hachelijke situaties zorgt het aanwezige water ook voor het typische karakter van dit eiland, gelegen aan de buitenrand van Gent en ingesloten door Leie en Ringvaart.

De Ringvaart heeft weliswaar de fysieke koppeling tussen de Assels, Bourgoyen-Ossemeersen en Blaarmeersen verbroken, maar samen met de Hoge Lake en Keuzemeersen vormen ze nog één groot meersengebied. Deze verbondenheid blijkt bijvoorbeeld tijdens de winternachten, wanneer grote groepen smienten vanuit de Bourgoyen de Assels binnentrekken om er te fourageren. In de avondschemering ziet men dan weer wulpen met volle maag vanuit de Assels naar de Bourgoyen vertrekken.Naast de talrijke wandelaars en fietsers verwelkomen de Assels jaarlijks een tiental broedkoppels grutto, verschillenden koppels slobeend, krakeend, kuifeend, en tot voor enkele jaren zelfs de zeldzame zomertaling. Behalve goed aangelegde wandel- en fietspaden langsheen de Leie zijn er ook meer natuurlijke wandelpaadjes die de oplettende bezoeker langs prachtige brede wespenorchissen, zwanebloemen en schichtige ijsvogels stuurt.