natuurpuntgent

Werkgroep Assels

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Inleiding

Het gebied de Assels

Dat de Assels een meersengebied vormen, weet de aandachtige nieuwsluisteraar en/of -kijker maar al te goed. Naast de nodige hachelijke situaties zorgt het aanwezige water ook voor het typische karakter van dit eiland, gelegen aan de buitenrand van Gent vlakbij Drongen centrum, en ingesloten door Leie en Ringvaart.

De Ringvaart heeft weliswaar de fysieke koppeling tussen de Assels, Bourgoyen-Ossemeersen en Blaarmeersen verbroken, maar samen met de Hoge Lake en Keuzemeersen vormen ze nog één groot meersengebied. Deze verbondenheid blijkt bijvoorbeeld tijdens winternachten, wanneer grote groepen smienten vanuit de Bourgoyen-Ossemeersen de Assels binnentrekken om er te foerageren. In de avondschemering zie je dan weer wulpen met volle maag vanuit de Assels naar de Bourgoyen vertrekken.

Naast de talrijke wandelaars en fietsers verwelkomen de Assels jaarlijks een tiental broedkoppels grutto, verschillende koppels slobeend, krakeend, kuifeend en tot voor enkele jaren zelfs de zeldzame zomertaling. Behalve goed aangelegde wandel- en fietspaden langs de Leie zijn er ook meer natuurlijke wandelpaadjes die de oplettende bezoeker langs prachtige brede wespenorchissen, zwanebloemen en schichtige ijsvogels sturen.